Kommunfullmäktige den 29 oktober 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 29 oktober 2018 kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-29-oktober.html

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Val vid kommunfullmäktige den 15 oktober 2018

Emma Yngvesson valdes som kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande vid Ängelholms kommunfullmäktige den 15 oktober 2018.

Lars Nyander valdes som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Åsa Larsson och Fanny Krumlinde Handreck valdes som ledamöter i kommunstyrelsen.
Till ersättare i kommunstyrelsen valdes Rasmus Korsvall och Ahmed Zaid Alsahawabh.

Kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 15 oktober 2018 kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-sammantraden/2018-07-11-kommunfullmaktiges-sammantrade-15-oktober.html

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Inspirationsdag 20 oktober 2018

Till alla förtroendevalda och medlemmar
Vår Inspirationsdag äger rum lördagen den 20 oktober kl 9-12 på Folkets Hus.
Under dagen kommer vi gå genom följande:
– Utvärdering av valet.
– Hur arbetar vi i opposition?
– Vårt egna förändringsarbete/interna arbete.
Anmälan görs till angelholm@socialdemokraterna.se senast torsdagen den 18 oktober
Vid eventuellt specialmat/allergier meddela det också i din anmälan.