Vikarien om veckan som varit – vecka 4 2018

Sveriges bästa kommunala kundservice finns i Ängelholm! Tack vare alla som arbetar med att ge rätta och snabba svar och ett gott bemötande.

Hur styr man en kommun? Mycket är redan bestämt av lagar från riksdagen och regler från centrala myndigheter. Vi styr genom att anta planer och policys där vi anger VAD som ska göras. HUR det ska göras har vi lämnat till kommunens anställda som ofta har universitetsutbildning inom sina ämnesområden. Vi som är förtroendevalda ska inte styra på detaljnivå (HUR-nivå) utan hålla oss till strategisk nivå med VAD som ska göras frågor.

Åsa

Kommunfullmäktige 29 januari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen måndagen den 29 januari kl 19.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Var hamnar en röst på M?

Publicerad på Min mening i NST den 27 januari 2018

Svar på insändare av Cornelis Huisman (M) med rubriken ”En röst på S eller EP är en röst på EP – och omvänt” och insändare av Henry Carlsson med rubriken ”Historiskt möte ett spel för galleriet”, båda införda den 24 januari.

Någon måtta måste det väl ändå finnas på oppositionens företrädare i Ängelholm, eller?

Har Cornelis Huisman (M) och Henry Carlsson (?) glömt att två av de argument som oppositionen framhöll som tydligast under kommunfullmäktiges sammanträde den 18 januari var att man vunnit framtidsförklaringen 2015 och budgeten 2017, vilket stämmer.

Vad oppositionen inte talar högt om är att dessa voteringar vunnits med hjälp av rösterna från Sverigedemokraterna.

Inte kunde oppositionen då läsa insändare likt dem som nu återfinns var och varannan dag i tidningen. S fick då acceptera att SD:s stöd gjorde att ni vann framtidsförklaringen 2015 och budgeten 2017.

Sverigedemokraterna väljer själva vilket/vilka förslag de ska stödja.

Efter allt köpslående med andra partier och politiska vildar som ägt rum från Moderaternas/alliansens sida för att nå framgång i sitt försök att ta makten kanske frågan snarare är:

Vet medborgarna var en röst på Moderaterna hamnar?

Christer Hansson (S) Ordförande Socialdemokraterna Ängelholm

Lars Nyander (S) Vice ordförande Socialdemokraterna Ängelholm

Val av ombud och ersättare till Distriktskongressen 2018

Vid medlemsmötet den 22 januari valdes 9 ombud och 9 ersättare till Distriktskongressen den 7-8 april 2018 i Malmö.

Ombud
1. Karin Bergström
2. Christer Hansson
3. Sofia Gunnarsson
4. Mikael von Krassow
5. Amanda Svensson
6. Magnus Jonsson
7. Aylin Caglipamak
8. Torgny Handreck
9. Emma Yngvesson

Ersättare
1. Bengt Bengtson
2. Eva-Lena Lindell
3. Ale Holm
4. Yvonne Mollet-Bengtsson
5. Kjell-Arne Nilsson
6. Eva Bergström
7. Sten Carlsson
8. Sarah Svensson
9. Anton Nyroos

Vikarien om veckan som varit – vecka 3 2018

Utredningen om Västra länken visade att det går att göra en ringled i väster – om vi behöver en ringled någon gång i framtiden. Det blev också tydligt att minst två partier i motståndarlaget fortfarande vill ha Klippanvägens förlängning över pyttebron och genom naturområdet vid ån. Ska det bli en valfråga igen?

Socialdemokraterna fick förtroendet att fortsätta styra i minoritet. Vi styr på en strategisk nivå, litar på personalens kompetens och petar inte i detaljerna.

Åsa

Kommunfullmäktige den 18 januari 2018

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsalen torsdagen den 18 januari kl 18.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Sävströms (S) nyårstal 2018

Jag heter Bengt Sävström och är kommunfullmäktiges ordförande i Ängelholms kommun.

Jag är också en ambassadör för vår kära stad, vår egen Änglamark och himlajord. Vi är många som älskar Ängelholm. Tre år i rad har också Ängelholm utsetts till en av Sveriges bästa boendekommuner. 42 000 ängelholmare kan inte ha fel, eller hur? Här finns livskvalitet för alla!

Det är nyårsafton och Ängelholm har nu fyllt 501 år. För ni minns väl vårt jubileum och alla festligheter i fjol.

Så här på nyårsnatten är det lätt att fyllas av lite vemod. Hur blev 2017?

Var och en av oss kan nog summera både sorger och glädjeämnen.

En sak är jag säker på. Vi behöver varandra! I både sorg och glädje. Ett samhälle är ju vi människor. Ordet kommun kommer från latinets Communis, som betyder gemensam. Det är vi tillsammans som formar vårt Ängelholm.

Och vi blir bara fler! Befolkningen växer, fler och fler vill leva sina liv just här, och det är vi glada för. Nya människor innebär nya influenser, mer arbetskraft, mer utveckling och tillväxt.

Just nu byggs det också som aldrig förr. Fridhem, Stationsområdet, Thulins trädgård, hyresrätter i Strövelstorp och Munka-Ljungby, med mera. Nya stadsdelar växer fram. Vi skapar plats för fler nya invånare.

Under de senaste åren har Ängelholm också fått bli en trygg plats för några av de människor som tvingats fly från krig och lämna sina hemländer. Under de senaste två åren har nära 240 nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige, anvisats till Ängelholm. Alla har fått boenden och ska nu forma en ny tillvaro här och dela vardagen med oss i Ängelholm.

Låt vårt gemensamma löfte för det nya året vara, att vi ska vara medmänniskor i ordets bästa bemärkelse. Låt 2018 bli ett år där vi gör vårt allra bästa för att skapa ett öppet Ängelholm där drömmar kan bli verkliga.

Låt oss önska varandra ett riktigt Gott Nytt År! Och nu ska vi tillsammans räkna ner och välkomna det nya året 2018!