”Sverige och Danmark är eniga om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.”

Publicerad i NST:s Opinion den 23 december 2017

Torkild Strandberg slår fast att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör bara är en symbolfråga (Aktuella frågor 9/12). Men det är helt fel.
Den svenska och danska staten har inlett ett treårigt mellanstatligt projekt där en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska utredas.

I sin iver att framhäva sitt eget förslag till fast förbindelse över Öresund väljer Torkild Strandberg att vilseleda och sprida felaktigheter. Vi kan inte låta hans påståenden stå oemotsagda.

För det första:
En fast HH-förbindelse består av en tunnel för vägtrafik och en tunnel för persontåg. Att det går att ta tåget gör att människor kan tänka sig att ta jobb som ligger längre bort. Dessutom blir tillgången till utbildning och bostäder bättre.

För det andra:
Europaspåret, en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, som Torkild Strandberg förespråkar, är en jätteinvestering. Dessutom är det osäkert om en sådan tunnel går att finansiera. En fast HH-förbindelse betalar sig själv inom 24 år med hjälp av brukaravgifter. Den kan också finansieras utan statliga pengar om danska och svenska regeringarna så önskar.

För det tredje:
Strandbergs resonemang kring hur järnvägstunneln mellan Landskrona och Köpenhamn ska finansieras bygger på att HH-förbindelsens vägdel byggs.

För det fjärde:
Strandberg anser att järnvägstunneln mellan Landskrona och Köpenhamn löser de problem som annars uppstår i regionen när Fehmarn Bält-tunneln står färdig och godstrafiken ökar kraftigt. Frågan är till vilket pris. Att persontåg, höghastighetståg och godståg ska samsas på tunnelspåren kan i teorin låta effektivt men i praktiken riskerar det att bli riskfyllt och ineffektivt.

En fast HH-förbindelse gör att det behöver köra betydligt färre persontåg över Öresundsbron och därmed finns det plats till fler godståg. Med Landskronaalternativet leds gods in i centrala Köpenhamn.
När behovet av ny godstågsförbindelse över Öresund i sinom tid uppstår är en lösning via HH billigare och mer effektiv än Landskronaalternativet.
På en punkt ger vi Torkild Strandberg delvis rätt. Det stämmer att restiden Helsingborg-Köpenhamn blir kortare med en tunnel via Landskrona. Med en fast HH-förbindelse halveras dagens restid med tåg. Det är 5-10 minuter mer än Landskronaalternativet. Men tidsvinsten sker på bekostnad av möjligheten för människor att förflytta sig på ett enklare sätt över norra Öresund.
Effekten av en Landskronatunnel kan liknas vid att Öresundsregionen krymper, snarare än vidgas eftersom Helsingborg och Helsingör inte ingår i satsningen.
Att den danska och svenska staten har dragit igång ett treårigt mellanstatligt projekt kring en fast HH-förbindelse är ett kvitto på att inte bara vi ser de positiva effekter den kan ge.
Men viktigast av allt:
En fast HH-förbindelse är mycket betydelsefull för Öresundsregionen, för Sverige, för Danmark och för Europa. Det är kommuner och regioner i både Sverige och Danmark överens om.

En HH-förbindelse innebär att Öresund knyts samman där avståndet är som kortast. Förbindelsen är avgörande för en sammanhängande kollektivtrafik runt hela Sundet och kommer hela Öresundsregionen till godo.
Vi tror på samarbete och att Öresundsregionen har potential att bli en viktig tillväxtmotor för Skandinavien.

Anders Månsson
kommunstyrelsens ordförande i Bjuv

Peter Danielsson
kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Peter Schölander
kommunstyrelsens ordförande i Höganäs

Kerstin Persson
kommunstyrelsens ordförande i Klippan

Ronny Nilsson
kommunstyrelsens ordförande i Perstorp

Birgitta Jönsson
kommunstyrelsens ordförande i Svalöv

Ronny Sandberg
kommunstyrelsens ordförande i Åstorp

Lars Nyander
kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm

Vi önskar er alla en riktigt god jul, ett fint avslut på 2017 och en härlig start på 2018!

Hej medlem!

Det är snart dags för julledighet och att ladda batterierna innan vi kör igång med Medlemsmöte igen måndagen den 22 januari. Då tar vi beslut om nomineringar till kommunfullmäktigelistan för valet 2018. På hemsidan finns nu vårt kommande program för 2018 upplagt. http://www.akangelholm.se/kalender/ (Den kommer även skickas brevledes i början av nästa år.)

AK expedition kommer att hålla stängt till måndagen 8 januari kl. 8.00.

Vi önskar er alla en riktigt god jul, ett fint avslut på 2017 och en härlig start på 2018!

AK styrelse med personal

I vildarnas Ängelholm

Politiken i Ängelholm under hösten 2017 utmärkt sig. Tyvärr inte på ett positivt sätt utan ett negativt. Vi har i vårt högst beslutande organ, kommunfullmäktige, drabbats av en våg av politiska vildar, närmare bestämt 8 stycken eller 15,7 % av de 51 mandaten som finns.

De politiska vildarna har gått till val på sitt dåvarande partis kommunala program och genom det erhållit en plats i Ängelholms kommunfullmäktige under ett partimandat.

Av olika anledningar har de valt att avsluta sitt medlemskap i det partiet man gick till val med. Det är i sig inget konstigt, man får och kan givetvis ändra politisk uppfattning. Det som är fullständigt omoraliskt är att vägra lämna tillbaka det mandat som medborgarna, väljarna, gett de olika partierna vid det senaste valet.

Effekten av denna våg av vildar är att det blir en politisk obalans, dvs att den politiska kartan inte längre speglar det resultat som valet 2014 satte eller de samarbeten som ingåtts mellan olika partier.

Denna situation är något som spär på politikerförakt i allmänhet men är i synnerhet något som är skadligt för Ängelholms kommun både på kort och lång sikt.

I en situation som denna är det av yttersta vikt att de stora och etablerade partierna tar ett gemensamt ansvar och försöker hantera den uppkomna situationen på ett stabilt sett.

Vi Socialdemokrater är mycket oroliga för den politiska situationen i Ängelholms kommun. Vi sträcker ut en hand till de partier som vill ta ansvar för Ängelholms kommun och medborgarnas bästa. Vi är beredda att samarbeta blocköverstridande.

Kommunfullmäktige den 11 december 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 11 december kl 18.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se