Kommunfullmäktige den 19 juni 2017

Ängelholms Kommunfullmäktige sammanträder i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 19 juni kl 18.00.

Sammanträdet är offentligt och direktsänds i webb-tv:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Press/Kommunfullmaktiges-webb-tv/

Ärendelistor
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Arendelista/

Protokoll Kommunfullmäktige
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunfullmaktige/Protokoll/ 

Fullständiga handlingar finns att tillgå på kommunens Kundtjänst, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm, 0431-870 00, info@engelholm.se

Välkommen till S-kvinnors Sommarmöte 14 juni 2017!

I kommunen diskuteras just nu möjligheterna att bo och verka i alla
delar av kommunen och att det måste finnas kommunal service i alla
kommundelar.

Vi i styrelsen tycker därför att det vore intressant att besöka någon av
våra kommundelar.

Vi träffas onsdagen den 14 juni i Össjö skola klockan 19.00. Adressen är
Össjö Byaväg 203.

Rektor Jessica Söderberg informerar om skolan och vilka verksamheter som
finns där. Jan Strand informerar om föreningslivet i Össjö.

Vi ska naturligtvis också ha lite sommarfika och trevlig samvaro innan
vi önskar varandra en fin sommar.

Hör av dig om du vill ha skjuts så fixar vi det! Ring till Kerstin 070
28 58 376 eller 0431 19929.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Medlemsmöte 12 juni 2017 – Socialdemokraterna i Ängelholm

Måndagen den 12 juni kl 19.00 på Folkets Hus

  • Beredningen för Samhällsutveckling informerar om sitt uppdrag ”Infrastruktur för framtidens transportslag”
  • Rapport från nämnder, styrelser och beredningarVi bjuder på fika!Alla hälsas välkomna!

S-gruppen i Beredningen för Samhällsutveckling ansvarar för kvällens fika

Mötesvärdar: Lars Carlsson och Pia Radil